Finančné zdravie a údaje o hospodárení za 138 miest, 2786 obcí a 8 VÚC za roky 2006 - 2018

Najlepšie hospodáriace mestá

1
4
5
Leopoldov
5,9
Zobraziť celý rebríček

Najhoršie hospodáriace mestá

1
Myjava
2,9
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
2
Martin
3,9
Dlhová služba Záväzky po splatnosti k príjmom
3
Svidník
4,1
Celkový dlh Záväzky po splatnosti k príjmom
4
Senica
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
5
Prešov
4,2
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti Záväzky po splatnosti k príjmom
Zobraziť celý rebríček

Hospodárenie za všetky samosprávy spolu

Bilancia bežného účtu (% príjmov)
Dlh na obyvateľa (€)